SOS dětské vesničky

„Vážíme si toho, že nás značka Orbit oslovila, abychom se zapojili do kampaně, která pomůže ohroženým dětem. Sociální marketing považujeme za jeden z nejefektivnějších nástrojů firemní a individuální dobročinnosti. Proto věříme, že kampaň „Oplať úsměv“ udělá radost nám všem – z darování i z úsměvů dětí, kterým společně pomůžeme.“ 

Mgr. Jindra Šalátová, národní ředitelka SOS dětské vesničky.

SOS dětské vesničky jsou nestátní nezisková organizace, která pomáhá ohroženým rodinám v péči o své děti a poskytuje kvalitní alternativní péči dětem, jež nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině. SOS dětské vesničky ročně pomáhají stovkám rodin ohrožených odebráním dítěte, stejně jako týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem, které ve své původní rodině nemohou vyrůstat. Již několik let se řadí k nejvýznamnějším neziskovým organizacím v České republice.

Vizí SOS dětských vesniček je pomoci ohroženým dětem vyrůstat s láskou, respektem a v bezpečí. Toho se snaží dosáhnout pomocí čtyř hlavních zásad: Každé dítě potřebuje matku a přirozeně vyrůstá v kolektivu se svými bratry a sestrami, ve svém vlastním domě a za podpory komunity SOS vesničky.

Lidé z SOS dětských vesniček si uvědomují důležitost rodiny a zázemí, kde se dítě učí hodnotám, sdílí odpovědnosti a tvoří dlouhodobé životní vztahy. Proto se snaží umožnit dětem žít v souladu s vlastní kulturou a náboženstvím a stát se aktivními členy komunity. Pomáhají dětem poznat a vyjádřit individuální schopnosti, zájmy a nadání. Zajišťují přístup ke vzdělání a získávání dovedností, které děti potřebují k tomu stát se úspěšnými a prospěšnými členy společnosti a být schopné vytvářet si vlastní budoucnost. Ve vesničkách se dětem snaží umožnit vyjádřit jejich názor a získat tak pro život důležité schopnosti, jako jsou komunikační dovednosti, spolupráce s druhými a umění řešit problémy. Děti jsou povzbuzovány, aby se nebály vyjádřit svůj názor, dokázaly spolupracovat s ostatními a naučily se řešit problémy a přebírat vlastní zodpovědnost s ohledem na práva druhých. 

Značka Orbit bude v rámci kampaně vzdělávat děti i sociální pracovníky v oblasti dentální hygieny a zajistí potřebné vybavení pro péči o zdravý úsměv v podobě dentálních balíčků, s cílem přispět ke zdravému úsměvu co největšího počtu dětí nyní i do budoucna.

Více na www.sos-vesnicky.cz