Více o stomatologovi

MDDr. Ondřej Přikryl

V roce 2014 úspěšně ukončil studium na 1. Lékařské fakultě UK v Praze. Nejdříve nastoupil do soukromé zubní praxe, následně na Stomatologickou kliniku 1. LF, VFN, kde získával cenné zkušenosti na různých odděleních (Chirurgii, Protetice, Dětském oddělení, Záchovné stomatologii). Nadále se vzdělává a svoji práci se snaží neustále zdokonalovat. Nejvíce jej baví záchovná stomatologie a dentoalveolární chirurgie.

Ve volném čase si užívá sportu, fantasy četby, dobrého jídla, kvalitních filmů a cestování.
MDDr. Ondřej Přikryl spolupracuje s Orbit klubem, kde odpovídá na Vaše dotazy týkající se stomatologie, tedy problémů dásní a zubů.